Dommerutvikling

Ranheim IL vil legge til rette og tilbyr dommerkurs til dem som ønsker det fra det året man fyller 13 år, følge opp og veilede disse i kamper. Klubben skal gjennomføre klubbdommerkurs i forkant av sesongstart, hvor det skal være fokus på rekruttering av jenter. Praksis vil foregå under RIL-cup på tidlighøsten.

Innbydelse kan se slik ut: KLUBBDOMMERKURS
Ranheim il fotball arrangerer klubbdommerkurs dag dato klokkeslett for de som er født i årgang og eldre. Kurset avholdes på klubbhuset på Ranheim.

Kurset vil gi mulighet til å dømme kamper i barnefotballen opp til 12 år. Dette gjelder 3’er, 5’er og 7’er fotball. Praksis vil bli under RIL cup dato.

Påmelding med navn, fødselsdato, klubb og telefonnr sendes dommeransvarlig Fredrik Rostad Eriksen på mail til fredrik.eriksen@ril.no eller som sms til 98 40 40 88

Dommeransvarlig
Dommeransvarlig, sammen med støttespillere i tidligere toppdommer Thorbjørn Aass og fotballkretsen, har fokusområdet for dommerutvikling i klubben.

Dommeransvarlig i klubben er Fredrik Rostad Eriksen, tlf: 984 04 088, epost: fredrik.eriksen@ril.no

Oppgaver for dommeransvarlig

 • Hver klubb skal ha én dommer/rekruttdommer per 20. oppdrag klubben forbruker av dommere/assistentdommere oppsatt av kretsen.
 • For at en dommer skal bli godkjent, må han/hun ha utført minst 20 dommeroppdrag for kretsen. Hvis klubben har dommere som har utført mindre enn 20 oppdrag, kan flere dommere telle som én
 • God kontakt og godt samarbeid med klubbens dommere, styre og administrasjon. En naturlig plass vil være i sportslig utvalg.
 • Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:
  • Klubbens dommere
  • Klubbens styre og administrasjon
  • Lagledere og trenere
  • Fotballkretsen
 • Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag
 • Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper
 • Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen
 • Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne
 • Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale
 • Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne
 • Ansvarlig for opplæring og oppfølging av dommere i forhold til korrekt utfylling av riktig dommerregning og prosedyrene rundt dette
 • Ansvarlig for terminliste-oppsett for dommere, også i barnefotball
 • Administrativt arbeid med FIKS i forhold til dommere og kamper
 • Ansvarlig for dommere til klubbens turneringer
 • Ansvarlig for å informere trenere og spillere om regelnytt foran hver sesong
 • Heve dommerens status i klubben