Digital registrering ved besøk på anlegget

Klubben har etablert det digitale systemet «I’M HERE» for smittesporing på anlegget.

Plakater som beskriver rutinene for registrering er hengt opp ved publikumsinnganger iht. arenakartet. Merk at plakatene er unike og tilegne hver av de ulike banene, og innenfor hver bane kan man oppholde seg inntil 200 personer, ut over lagene selv.

Det skal fortsatt være kampverter som bistår og veileder publikum inn og ut av banene, minner om avstand underveis, og som ser til at vi overholder antallet på inntil 200 personer.

På Arena 2 (11er-banen i midten av anlegget) er det mye trafikk inn og ut. Alle følger derfor opp dette:
– Holder seg vekke fra banene inntil de selv skal på (varmer ikke opp ved banen mens andre lag trener)
– Lagene holder en god dialog når de skal på vei ut og inn av arenaen.
– Inngangsporten nærmest klubbhuset skal nå KUN BRUKES AV DE SOM TILHØRER LAGET.
PUBLIKUM SKAL BRUKE de andre inngangene markert på arenakartet.
– Sunn fornuft og dialog om gode løsninger er et ansvar alle tar.

Merk at inngangen til Arena 3 og 2 som er felles og brukes ved flere kamper samtidig på Arena 2, så må kampvert sørge for at publikum registrerer seg på riktig arena og bruker riktig plakat. Vi jobber med en tydeligere rigg på dette.

Vedlagt ligger oppdatert arenakart og smittesporingsplakatene. Det vil fortsatt ligge lister i hjørnekiosken som kan brukes i særtilfeller dersom det er behov. 

Har du innspill til rutinene her, melder du disse inn til Sportslig leder,
Christoffer Hansen, mobil: 414 77 769.