Differensiering

Hva er det?

Alle fotballspillere skal oppleve å bli tatt på alvor gjennom tilpasset aktivitet så langt det gjør seg mulig. Tilpasningen har som målsetting å stimulere til reell anerkjennelse gjennom mestring, til utfordringer for egen utvikling og for trivsel gjennom trygge rammer for aktiviteten.


Hvordan differensiere?

 1. Lær å kjenn spilleren som person, slik at din FEEDBACK kan tilpasses spilleren.
 2. Lær å kjenn spillerens ferdighetsnivå og fysiske forutsetning, slik at du kan UTFORDRE dette ståstedet riktig med utgangspunkt i de uendelige kvalitetene du finner i TID- ROM- KRAFT-FLYT.
 3. Lær å kjenn spillergruppa som helhet, slik at du kan SETTE SAMMEN GRUPPER ut i fra nivå. Dette gir to ulike måter å gruppere spillerne på og der du kan bruke disse om hverandre i perioder, basert på de sosiale og fotballmessige behovene spillergruppa har:
  I) med spillere på sammen nivå (homogene).
  II) som er jevnbyrdige og består av spillere fra alle nivå (heterogene).
 4. La spilleren finne sin primære og sekundære rolle på banen, og bruk ROLLEFOKUS tilpasset spillerens mestringsnivå.
 5. Kartlegg spillerens totalbelastning (spillersamtale/ undersøkelse) og samstill dette med spillerens ambisjoner og motivasjon, slik at TRENINGSBELASTNINGEN blir tilpasset.
 6. Dersom spillerens utviklingsbehov ikke kan tilfredsstilles i eget lag fordi forståelse og tempo i den relasjonelle dimensjon er utilfreds, kan tilpasset HOSPITERING være en løsning. Slike avtaler foregår ved formell forankring hos vår Spillerutvikler Stian Reinertsen – mobil 993 67 043. Det er i hovedsak tre former for hospitering der:
  I) spillerne kan hospitere opp i alder i perioder og på utvalgte aktiviteter (*)
  II) spillerne kan hospitere i annen klubb der nivået i samme alder er høyere.
  III) jenter kan hospiterer inn på guttesiden.
 7. La spillerne få MEDBESTEMMELSE på egen treningshverdag, der øvelsesnivået på trening, belastning, trenings- og kamparena, innhold og fokus for sine mål er noen av faktorene de skal kunne medvirke i før avgjørelser taes.

(*) Samarbeid mellom årskullene, der flere spillere er med sammen med annet årskull for å styrke samhold på tvers, skape felles kultur, hjelpe årskull ifht spillerbehov etc. sees ikke på som hospitering, men som samarbeid mellom kullene. Hospitering skal være forankret hos Spillerutvikler for å kunne følges opp der det er behov.