Referat Prosjektmøte 5.april

Tid: 20.00-22.00
Tilstede:
Margareth Nilsen, Christer Basma, Are Mikalsen, Dennis Fjellheim, Karin Roeleveld, Wenche Liabø, Erling Meyer, Jo Elling Taftø, Frank Robert Saltvik

Saker

Jentefotball som satsningsområde i NFF og Ranheim

 • Målene i klubbens Handlingsplan 2017-2019 er samstemte med NFF sin Handlingsplan 2016-2019. Disse er å finne på forsiden til Jentefotballprosjektet.
 • Vår fotballkrets følge satsningsområdet godt opp med og på ulike møtearenaer, og der erfaring og kunnskap formidles til klubbene.

Status på jentefotballen i Ranheim – informasjon og diskusjon

 • Etablering av Kvinne senior og sammenslåing i J17.
  • Sportslig ledelse og trenerne i Kvinne senior og J17 har vinteren 2016/2017 etablert Kvinne senior fremfor J19. Både Sportslig ledelse og fotballkretsen mener det er naturlig å forankre senior med mulighet for differensiering der, før det eventuelt er aktuelt å vurdere J19. I tillegg har klubben i 2017 et J17-lag utelukkende som består av 16-åringer som skal spille i 1.divisjon. Disse spillerne blir siste års J17 neste sesong, og dermed kan behovet for J19 også være fraværende i 2018. Dette vil inngå i evaluering av sesongen.
  •  Jevnlig jobbe med rekruttering av spillere til våre to seniorlag, slik at vi kan gi et godt nok tilbud til alle som vil spille Kvinne senior fotball i vår klubb.
  • Etablering av trenerteamene rundt neste års seniorlag og J17-lag bør startes i god tid, i likhet med J17-sammenslåinga generelt for 01- og 02-kullet.
  • Hovedtrener Kvinne senior til neste år skal først og fremst sikres gjennom interne trenere. Dersom det ikke er tilstrekkelig god nok løsning, vurdert av Sportslig utvalg, søkes det etter ekstern kompetanse.
 • Satsning på jentefotballen generelt.
  • Abrahallen et betydelig tiltak som det er høyst ønskelig å gjenskape for vinteren 2017/2018, for lagene J13 – Senior!
  • Cageball fredager viktig 1.nov-1.mai! Sportslig utvalg kan vurdere å inngå avtaler på vegne av flere lagsceller her.
  • Keeperansvarlig i klubben setter i gang med ukentlige økter for våre keepere, og vurderer å holde gutter og jenter adskilt. 40 uker i året også vinterstid.
  • Alle kvinnelige trenere med vurdert bra potensiale, skal følges opp spesielt for sin utviklingsmulighet i klubben.
 • Spørsmål fra status
  • Hvordan skape en bærekraftig modell for Kvinne senior-fotballen?
  • Hvordan tilrettelegger vi for å sikre våre spillere ifht motivasjon, spilleroverganger og kontinuitet dersom serieordningen truer dette.
  • Hvordan sikre kvalitet og kontinuitet i trenerkompetansen/ teamene.
  • Hvordan differensiere senior/J19/J17?
  • Vurdere samarbeidsavtaler med våre naboklubber for å ta opp svingningene i rekrutteringsgrunnlaget våre kull?
  • Er vi i Ranheim størst på jentefotball i Norge?

Målsettinger og tiltak som også er aktuelle i prosjektet

 • Mål 1: Øke kompetansen til flere kvinnelige trenere.
  • Tiltak 1: Trenerkurs for seniorgruppa/ jenter 17 – delkurs 1 og 2 høsten 2017.
 • Mål 2: Stimulere keeperrollen og spillermotivasjonen generelt.
  • Tiltak 2: Benytte spillerne som rollemodeller nedover i klassene.
  • Tiltak 2: Tilby å delta i seniormiljøet ifm kamp.
 • Mål 3: Sikre en god sammenslåings- og samarbeidsprosess for J17 i 2018
  • Tiltak 3: Enkeltspillere samarbeidsløsning opp fra J15.
  • Tiltak 3: Treningssamarbeid på eksisterende arenaer. Abrahallen sentral i vinterøktene her.
  • Tiltak 3: Trenersamarbeidstiltak høsten 2017 med fokus på innhold og praksis.
 • Mål 4: Generelt stimulere til godt samarbeid mellom kullene.
  • Tiltak 4: Cuper og treningsleir sammen på tvers av kullene.

Gjennomføringskraft og engasjement – hva er helt avgjørende for å lykkes med å oppnå målene som er i prosjektet og de tiltakene som skisseres?

 • Store og godtfungerende trener- og laglederteam i hvert årskull.
 • Administrasjonen må kunne gi god støtte i hverdagen, slik at engasjementet kan rettes i størst mulig grad inn på det som er hovedfokuset i lagscellen – skape god drift av laget.

Neste prosjektmøte

 • Innhold bygges opp etterhvert inn mot møtet og er å finne som egen side under prosjektsiden
 • Dato avklares senere ifht behov i agenda, men senest i september, i god tid før sesongslutt.

Referent: Frank Robert Saltvik