Treningsavgift

Treningsavgiften fastsettes hvert år av Årlig møte i Fotballavdelingen. I Årsmøte for 2019 ble det vedtatt at treningsavgifta skulle legges til en jevn økning, tilsvarende konsumprisindeks, kpi.

Intensjonene med avgiften
Foruten å skape et riktig inntektsgrunnlag for klubben, så skal avgiften avspeile kostnadene på hvert kull, og der klubben ønsker at avgifta øker jevnest mulig med alder. Kostnader som skal avspeiles er:

 • Antall timer trening og kamp
 • Behovet for vedlikehold og utstyr
 • Dommerutgifter
 • Spillerutviklingstiltak i fotballkretsen
 • Behov for og utvikling av kompetanse i laget

Søskenmoderasjon

 • Eldste søsken betaler full pris.
 • Resterende søsken betaler kun 50% treningsavgift, dog som minimum prisen for 7-åringer.

Innbetaling av treningsavgiften

Betaling skjer i appen HOOPIT.

 • Når innlogget og barnet er tilknyttet et lag i Hoopit, kommer faktura automatisk opp for betaling i appen. Et enkelt trykk, så er den betalt.
 • Dere må være registrert med navn, epost og et betalingskort.
 • Treningsavgifta purres automatisk dersom man glemmer å betale den.
 • Gjør oppmerksom på at det er et administrasjonsgebyr til Stripe som betalingssystemet i appen (slik det er vanlig for digitale betalingsløsninger).

Alternativ betaling, dersom man av grunner ikke kan bruke appen Hoopit

 • Betal direkte til klubbens konto for Treningsavgift, som er Sparebank1 – 4212 01 34072.
 • Når dette gjøres må betalingen inneholder spillerens fulle navn, lag og sesong.
 • Når betalt, må det sendes egen epost til frank.saltvik@ril.no med beskjed om at betaling er utført og for hvem det gjelder.
 • Av grunner som godkjennes til å kunne gjøre det på denne måten er: når man ikke har betalingskort eller man av en grunn ikke får lov å legge inn betalingskort i appløsninger. 

Dersom betaling av treningsavgiften uteblir, vil følgende sanksjonering iverksettes:

 • 6 år – 12 år:
  • Lagledelsen blir varslet med 2 ukers frist om at spiller blir underlagt kampnekt inntil betaling er foretatt eller avtale med klubben er ordnet i den enkelte saken.
 • 13 år – senior:
  • Spilleren settes i karantene inntil betaling er foretatt. Spiller blir dermed utilgjengelig i FIKS i forhold til kamprapporter, inntil karantene oppheves.

Individuelle avtaler
Dersom det er ønske om en individuell avtale i forhold til betaling, tar man kontakt med klubbens administrasjon.

I håndtering av treningsavgifta gjelder disse prinsippene:

 • Når intensjonen for spilleren før sesongen er å spille hele sesongen, belastes man for full treningsavgift, uavhengig av det som skjer senere i sesongen.
 • Dersom man i forkant av sesongen vet at store deler av sesongen faller bort for spilleren, kontakter man administrasjonen for å få en vurdering om en egen avtale for reduksjon av avgifta.
 • Dersom det er en økonomisk utfordring å betale treningsavgifta, gjelder det tidligst mulig å kontakte klubbens administrasjon for å se på en mulig avtale.
 • Administrasjonen kontaktes på epost: frank.saltvik@ril.no

Satsene for 2021 og 2022

AlderAvgift 2021 (kr)inkl.trans.gebyrAvgift 2022 (kr)
G/J 6 år357,-370,-364,-
G/J 7 år1.479,-1524,-1.509,-
G/J 8 år1.683,-1734,-1.717,-
G/J 9 år2.015,-2076,-2.055,-
G/J 10 år2.499,-2574,-2.549,-
G/J 11 år2.805,-2889,-2.861,-
G/J 12 år3.009,-3099,-3.069,-
G/J 13 år3.519,-3624,-3.589,-
G/J 14 år3.876,-3991,-3.954,-
J15 år4.182,-4306,-4.266,-
G16 år4.641,-4779,-4.734,-
J17 år4.641,-4779,-4.734,-
G19 år4.641,-4779,-4.734,-
Kvinne senior4.539,-4676,-4.630,-
Menn 6.div1.683,-1734,-1.717,-
Menn Old Boys1.683,-1734,-1.717,-
Ranheim Royals1.683,-1734,-1.717,-