Treningsavgift

Treningsavgiften fastsettes hvert år av det årlige møtet i fotballavdelingen og godkjennes av årsmøtet i hovedlaget.

Intensjonene med avgiften,
foruten å skape et riktig inntektsgrunnlag for klubben, er at avgiften skal ha en jevn stigning fremfor store hopp. Samtidig skal avgiften gjenspeile mest mulig de reelle utgiftene klubben har i forhold til:

 • Antall timer trening og kamp
 • Behovet for vedlikehold og utstyr
 • Dommerutgifter
 • Behov for og utvikling av kompetanse

Søskenmoderasjon
Eldste søsken betaler full pris, mens resterende søsken betaler kun 50% treningsavgift, dog som minimum 1450 kr.

Innbetaling av aktivitetsavgiften
I år betales avgiften gjennom HOOPIT. Her logger dere inn på Appen «Hoopit», registrerer dere med navn, epost og legger inn betalingskort.

Deretter kobler dere opp egne barn til riktig lag.

Treningsavgifta kommer da inn i appen og purres automatisk dersom man glemmer å betale den.

Vi gjør oppmerksom på at det er et administrasjonsgebyr til Stripe som er betalingssystemet som ligger i appen (slik det er vanlig for alle løsninger for betaling).

Dersom betaling av treningsavgiften uteblir, vil følgende sanksjonering iverksettes:

 • 6 år – 12 år:
  • Lagledelsen blir varslet om at spiller blir underlagt kampnekt inntil betaling er foretatt eller avtale med klubben er ordnet i den enkelte saken.
 • 13 år – senior:
  • Spilleren settes i karantene inntil betaling er foretatt. Spiller blir dermed utilgjengelig i FIKS i forhold til kamprapporter, inntil karantene oppheves.

Individuelle avtaler
Dersom det er ønske om en individuell avtale i forhold til betaling, tar man kontakt med klubbens administrasjon.

I håndtering av treningsavgifta gjelder disse prinsippene:

 • Når intensjonen for spilleren før sesongen er å spille hele sesongen, belastes man for full treningsavgift, uavhengig av det som skjer senere i sesongen.
 • Dersom man i forkant av sesongen vet at store deler av sesongen faller bort for spilleren, kontakter man administrasjonen for å få en vurdering om en egen avtale for reduksjon av avgifta.
 • Dersom det er en økonomisk utfordring å betale treningsavgifta, gjelder det tidligst mulig å kontakte klubbens administrasjon for å se på en mulig avtale.
 • Administrasjonen kontaktes på epost: frank.saltvik@ril.no
LAG BELØP
Royals 1650 kr
G/J  6 år 350 kr
G/J  7 år 1450 kr
G/J  8 år 1650 kr
G/J  9 år 1975 kr
G/J  10 år 2450 kr
G/J  11 år 2750 kr
G/J  12 år 2950 kr
G/J  13 år 3450 kr
G/J  14 år 3800 kr
J 15 år 4100 kr
G 16 år 4550 kr
J 17 år 4550 kr
G 19 år 4550 kr
J 19 år 4550 kr
K 4.div 4550 kr
M 6.div 2300 kr
M35 Old Boys 1650 kr