Aktivitetsavgift

Aktivitetsavgiften fastsettes hvert år av det årlige møtet i fotballavdelingen og godkjennes av årsmøtet i hovedlaget. Intensjonene med avgiften Foruten å skape et riktig inntektsgrunnlag for klubben er intensjonene med den nye avgiften å skape en jevn stigning fremfor store hopp. Samtidig skal avgiften gjenspeile mest mulig de reelle utgiftene klubben har i forhold til:

  • Antall timer trening og kamp
  • Behovet for vedlikehold og utstyr
  • Dommerutgifter
  • Behov for og utvikling av kompetanse

Søskenmoderasjon Eldste søsken betaler full pris, mens resterende søsken betaler kun 50% aktivitetsavgift, dog som minimum 1350 kr. Innbetaling av aktivitetsavgiften

I år betales aktivitetsavgiften gjennom SuperInvite. Dette i påvente av et nytt felles administrasjonssystem for hele idrettslaget som skal være på plass til sesongen 2020. Her melder du på ditt barn/dine barn/din ungdom/dine ungdommer/deg selv for å kunne trene og spille kamper for klubben. Du betaler med debet-/kredittkort ved påmelding.

Betal aktivitetsavgifta for 2019 her! Frist for betaling av aktivitetsavgifta er mandag 13. mai.

Vi gjør oppmerksom på at det er et administrasjonsgebyr til SuperInvite som ligger på summen i systemet. Aktivitetsavgiften vi får  som klubb er i tråd med tabellen nedenfor. Dersom ikke betalt aktivitetsavgift Ikke-betalt aktivitetsavgift blir fakturert slik at denne betales FØR årets aktivitetsavgift betales. Dette skjer vanligvis rundt uke 14. Dersom aktivitetsavgiften ikke er betalt innen fristen, vil følgende sanksjonering iverksettes:

  • 6 år – 12 år:
    • Lagledelsen blir varslet om at spiller blir underlagt kampnekt inntil betaling er foretatt eller avtale med klubben er ordnet i den enkelte saken.
  • 13 år – senior:
    • Spilleren settes i karantene inntil betaling er foretatt. Spiller blir dermed utilgjengelig i FIKS i forhold til kamprapporter, inntil karantene oppheves.

Individuelle avtaler Dersom det er ønske om en individuell avtale i forhold til betaling, tar man kontakt med klubbens administrasjon. I håndtering av avtaler gjelder det at: – når intensjonen for spilleren før sesongen er å spille hele sesongen, belastes man for full akt.avgift, uavhengig av det som skjer senere i sesongen. – dersom man i forkant av sesongen vet at store deler av den faller bort for spilleren, kan man kontakte administrasjonen for å vurdere muligheten for en egen avtale. – dersom det er en økonomisk utfordring å få betalt akt.avgifta, gjelder det tidligst mulig å kontakte klubbens administrasjon for å se på en mulig avtale. Administrasjonen kontaktes på epost: post@ranheimbreddefotball.no.

LAGBELØP
FFU1550 kr
G/J  6 år300 kr
G/J  7 år1350 kr
G/J  8 år1550 kr
G/J  9 år1850 kr
G/J  10 år2150 kr
G/J  11 år2550 kr
G/J  12 år2750 kr
G/J  13 år3150 kr
G/J  14 år3450 kr
J 15 år3750 kr
G 16 år4150 kr
J 17 år4150 kr
G 19 år4150 kr
J 19 år4150 kr
K 4.div4150 kr
M 6.div2150 kr
M35 Old Boys2150 kr
M35 Trening1550 kr