Treningsavgift

Treningsavgiften fastsettes hvert år av det årlige møtet i fotballavdelingen og godkjennes av årsmøtet i hovedlaget.

Intensjonene med avgiften,
foruten å skape et riktig inntektsgrunnlag for klubben, er at avgiften skal ha en jevn stigning fremfor store hopp. Samtidig skal avgiften gjenspeile mest mulig de reelle utgiftene klubben har i forhold til:

 • Antall timer trening og kamp
 • Behovet for vedlikehold og utstyr
 • Dommerutgifter
 • Behov for og utvikling av kompetanse

Søskenmoderasjon
Eldste søsken betaler full pris, mens resterende søsken betaler kun 50% treningsavgift, dog som minimum 1450 kr.

Innbetaling av treningsavgiften

Betaling skal skje i appen HOOPIT.

 • Når innlogget og barnet er tilknyttet et lag i «Hoopit», kommer faktura automatisk opp for betaling i appen. Et enkelt trykk og så er den betalt.
 • Dere må være registrert med navn, epost og et betalingskort.
 • Treningsavgifta purres automatisk dersom man glemmer å betale den.
 • Gjør oppmerksom på at det er et administrasjonsgebyr til Stripe som er betalingssystemet som ligger i appen (slik det er vanlig for alle løsninger for betaling).

Alternativ betaling, dersom man av nevnte grunner ikke kan bruke appen «Hoopit»

 • Betal direkte til klubbens konto for Treningsavgift, som er Sparebank1 – 4212 01 34072.
 • Når dette gjøres må betalingen inneholder spillerens fulle navn, lag og sesong.
 • Når betalt, må det sendes egen epost til frank.saltvik@ril.no med beskjed om at betaling er utført og for hvem det gjelder.
 • Av grunner som godkjennes til å kunne gjøre det på denne måten er: når man ikke har betalingskort eller man av myndigheter ikke får lov å legge inn betalingskort i appløsninger.

Dersom betaling av treningsavgiften uteblir, vil følgende sanksjonering iverksettes:

 • 6 år – 12 år:
  • Lagledelsen blir varslet om at spiller blir underlagt kampnekt inntil betaling er foretatt eller avtale med klubben er ordnet i den enkelte saken.
 • 13 år – senior:
  • Spilleren settes i karantene inntil betaling er foretatt. Spiller blir dermed utilgjengelig i FIKS i forhold til kamprapporter, inntil karantene oppheves.

Individuelle avtaler
Dersom det er ønske om en individuell avtale i forhold til betaling, tar man kontakt med klubbens administrasjon.

I håndtering av treningsavgifta gjelder disse prinsippene:

 • Når intensjonen for spilleren før sesongen er å spille hele sesongen, belastes man for full treningsavgift, uavhengig av det som skjer senere i sesongen.
 • Dersom man i forkant av sesongen vet at store deler av sesongen faller bort for spilleren, kontakter man administrasjonen for å få en vurdering om en egen avtale for reduksjon av avgifta.
 • Dersom det er en økonomisk utfordring å betale treningsavgifta, gjelder det tidligst mulig å kontakte klubbens administrasjon for å se på en mulig avtale.
 • Administrasjonen kontaktes på epost: frank.saltvik@ril.no
LAG BELØP
Royals 1650 kr
G/J  6 år 350 kr
G/J  7 år 1450 kr
G/J  8 år 1650 kr
G/J  9 år 1975 kr
G/J  10 år 2450 kr
G/J  11 år 2750 kr
G/J  12 år 2950 kr
G/J  13 år 3450 kr
G/J  14 år 3800 kr
J 15 år 4100 kr
G 16 år 4550 kr
J 17 år 4550 kr
G 19 år 4550 kr
J 19 år 4550 kr
K 4.div 4550 kr
M 6.div 2300 kr
M35 Old Boys 1650 kr