Aktivitetsavgift

Årsmøtet i Ranheim breddefotball 2018 vedtok ny stige for aktivitetsavgift.

Intensjonene med avgiften
Foruten å skape et riktig inntektsgrunnlag for klubben er intensjonene med den nye avgiften å skape en jevn stigning fremfor store hopp. Samtidig skal avgiften gjenspeile mest mulig de reelle utgiftene klubben har i forhold til:

  • Antall timer trening og kamp
  • Behovet for vedlikehold og utstyr
  • Dommerutgifter
  • Behov for og utvikling av kompetanse

Søskenmoderasjon
Eldste søsken betaler full pris, mens resterende søsken betaler kun 50% aktivitetsavgift, dog som minimum 1350 kr.

Innbetaling av aktivitetsavgiften
a) Husk å eventuelt endre beløpet på giroen før innbetaling når det gjelder søskenmoderasjon.
b) KID må benyttes for hver medlem, det vil si EN innbetaling for hvert medlem.
c) Betales til kontonummer: 4212 01 34072
d) Betalingsfrist settes til 14 dager etter utsendt giro.

Dersom ikke betalt aktivitetsavgift
Ikke-betalt aktivitetsavgift blir fakturert slik at denne betales FØR årets aktivitetsavgift betales. Dette skjer vanligvis rundt uke 14. Dersom aktivitetsavgiften ikke er betalt innen fristen, vil følgende sanksjonering iverksettes:

  • 6 år – 12 år:
    • Lagledelsen blir varslet om at spiller blir underlagt kampnekt inntil betaling er foretatt eller avtale med klubben er ordnet i den enkelte saken.
  • 13 år – senior:
    • Spilleren settes i karantene inntil betaling er foretatt. Spiller blir dermed utilgjengelig i FIKS i forhold til kamprapporter, inntil karantene oppheves.

Individuelle avtaler
Dersom det er ønske om en individuell avtale i forhold til betaling, tar man kontakt med klubbens administrasjon. I håndtering av avtaler gjelder det at:
– når intensjonen for spilleren før sesongen er å spille hele sesongen, belastes man for full akt.avgift, uavhengig av det som skjer senere i sesongen.
– dersom man i forkant av sesongen vet at store deler av den faller bort for spilleren, kan man kontakte administrasjonen for å vurdere muligheten for en egen avtale.
– dersom det er en økonomisk utfordring å få betalt akt.avgifta, gjelder det tidligst mulig å kontakte klubbens administrasjon for å se på en mulig avtale.

Administrasjonen kontaktes på epost: post@ranheimbreddefotball.no.

LAG BELØP
FFU 1550 kr
G/J  6 år 250 kr
G/J  7 år 1350 kr
G/J  8 år 1550 kr
G/J  9 år 1850 kr
G/J  10 år 2150 kr
G/J  11 år 2550 kr
G/J  12 år 2750 kr
G/J  13 år 3150 kr
G/J  14 år 3450 kr
J 15 år 3750 kr
G 16 år 4150 kr
J 17 år 4150 kr
G 19 år 4150 kr
J 19 år 4150 kr
K 4.div 4150 kr
M 6.div 2150 kr
M35 Old Boys 2150 kr
M35 Trening 1550 kr