Strategiplan 2023-2025

Lagt ut av
Skriv ut

Styret i Ranheim IL Fotball har etter innspill fra årsmøtet og løpende innspill fra sine medlemmer, besluttet å beholde strategien som ble etablert for perioden 2021-2023.

I Strategiplan 2023-2025 har styret definert seks fokusområder man skal jobbe særskilt med over den neste perioden:

  • Anlegg og utstyr
  • Kompetanse og kvalitet
  • Bærekraftig økonomi
  • Trygghet/ Fair play
  • Engasjement
  • Sportslig utvikling

Gjennom gode og målrettede tiltak skal avdelingen synliggjøre kursen og vise til kontinuerlig utvikling som skaper 100% spillerutvikling for alle, med vårt felles verdisett om fellesskap, glede og utvikling.

Legg inn en kommentar