Sportsplan 2.0 for 12-19 år lansert

Skriv ut

Sportsplan 2.0 er da lagt ut for 12-19 år. Sportsplanene våre vil jevnlig oppdateres, der mindre oppdateringer vil få versjonsnavn som 2.1, 2.2 etc, mens større versjoner vil da få navn som 3.0, 4.0 etc.

Tre ønskede steg inn i videre utvikling av planene er:

  1. Fysisk trening for kullene – videobaserte instruksjoner, slik som versjon 2.0 fra 6-11 år har
  2. Videoklipp av en del øvelser som kan være vanskelig å tolke riktig
  3. Ytterligere tydeliggjøring av praksis, både med tanke på prinsipper som skal gjelde og med eksempler på praksis som er mulig og gunstig.

Legg inn en kommentar