Trenerforum I og II i 2023

Skriv ut

Årets to første trenerforum er gjennomført med god deltagelse. Så langt har 57 ulike trenere deltatt på ett eller flere trenerutviklingstiltak i år, og det er en klart voksende deltagelse.

På «TRENERFORUM I» hadde vi hovedfokus på Trenerveiledninga som rulles ut i klubben fra uke 16. I Trenerveiledninga skal ALLE lag som ett minimum ha 6 besøk fra veileder gjennom året. 2023 vil i hovedsak da handle om å finne riktig utviklingsplattform videre for hvert team, samtidig som tips, støtte og konkrete løsninger gis for utviklinga her og nå.

På «TRENERFORUM II» var fokuset tredelt;
– Læring i fotball
– Hovedtrenernes rolle
– «Det ferdige 11-er-spillet».

Gjennom en start med spissformulerte utspill om hva læring i fotball er, ble det reflektert bredt og godt i plenum. Det ble stor enighet om at faglig kompetanse hos trenere og ledere selvsagt er svært viktig for å kunne tilrettelegge for god læring til barn og unge, der det er opplagt at hele mennesket er i fokus. Da blir den sosiale kompetansen like viktig som den rent fotballfaglige. Det vil alltid være et tydelig behov for å se disse fagsidene balansert med hverandre i en spillergruppe, i treningskulturen, blant trenere og i laglederteamet.

Vi intervjuet hovedtrenerne Solvår Hernes fra J14 og Eirik Nordtvedt fra U16 (bilde over). Her fikk vi høre om deres inngang til å bli hovedtrener, hva som har skapt deres lidenskap til å legge ned den enorme mengden med timer for fotballen i Ranheim, og vi fikk ett innblikk i utfordringene dette også gir. Avslutningsvis fikk vi høre hva de tenker av egenutvikling videre, og der var det klart at mer rent fotballfaglig fokus på angrepsspillet var viktig for en og å finne en mer optimalisert ledelse i hverdagen var fokus for den andre. Vi takker Solvår og Eirik for det de delte med oss, og lover at andre blir utfordret til det samme.

Intervjuformen vi brukte her, kommer vi til å fortsette med, for å bli bedre kjent med klubbens ulike personer. På forhånd hadde vi vært gjennom en lignende intervjusituasjon med de to hovedtrenerne, slik at alle var trygge på det som kom fram.

Gruppevis gode refleksjoner omkring «det ferdige 11er-spillet» som tittel. Her ble erfarne og uerfarne i faget utfordret like mye, når man som inngang skulle definere hva det ferdige spillet egentlig er for noe, og deretter lage en «ønskeliste» av ting som er på plass idet laget deres entrer 11er-spillet som 14-åringer. Svært gledelig at 7 av 35 på forum II var kvinner. Dette er svært positive tall vi ikke har sett før.

Neste Trenerforum er etter sommeren, torsdag 17.august, klubbhuset 19.00-21.15.

Inntil da, lykke til med sesongen til dere alle!

Stort engasjement i grupperefleksjonene

Legg inn en kommentar