Årlig møte i Fotballavdelinga 9.mars

Skriv ut

Det innkalles til Årlig møte i fotballavdelinga torsdag 9. mars kl. 18.00-19.00.
Møtet vil bli avholdt digitalt på Meet.

Klikk her for å bli med i møtet

Eventuelle saker som ønskes behandlet i det årlige møtet, må sendes styret innen søndag 5.mars,
på e-post til haavard.ranum@gmail.com.

Agenda:

  • Årsberetninger
  • Regnskap 2021
  • Budsjett 2022
  • Innkomne saker
  • Valg


Årsberetning for 2022

Legg inn en kommentar