Stor Futsal-interesse på kvinnesiden

Skriv ut

Før 2021 går man inn i sesongen med flere futsalspillere en noensinne på kvinnesiden i Ranheim. Nesten alle som spiller fotball har et ønske om å kombinere dette med futsal på vinteren. Så langt har treningene hatt et oppmøte på rundt 30 spillere for futsal, men er økende (gruppa deles av Korona hensyn).

Fremover vil det være intensjonen å få til 2 økter pr uke så lenge det er mulig å oppdrive tilgjengelig halltid. Det er meldt på to lag i vinterens seriespill med et lag i 1.divisjon og et lag i 2.divisjon.

Trener, Tom Eskil Grande, sier at alle våre spillere er fotballspillere i tillegg, men ser ikke bort fra at man etter hvert også på kvinnesiden får egne «futsalspillere», slik det er på herresiden. Pr. i dag er vel bare NTNU som eneste lag med rene futsalspillere på kvinnesiden.

Portrait of Tom Eskil Grande

Futsal er selvsagt spillerutvikling

For spillerne er dette en fantastisk utviklingsarena hvor en kan hente ut mange synergier til fotball. Vi får øvd masse på ferdigheter relatert til 1F og 1A. I Norge er vi relativt gode på å organisere lag og struktur, men må bli bedre på individuelle ferdigheter. I futsal blir man utfordret på tid og rom. Man har behov for å frigjøre seg og skaffe rom. Noe som betyr at man må forholde seg til hverandre gjennom samtidige bevegelser, og nærme seg 100%-aksjoner for å lykkes med det.

I Ranheim Fotball har man en ambisjon om 100% spillerutvikling for alle, og for meg som trener handler da dette i praksis om å legge til rette for spillerglede og mestring. Da kommer utviklingen av enkeltspilleren også, og det er ingen tvil om at futsal er en idrett som skårer høyt på spillerglede, sier Grande.

I Trondheim har vi noen av de beste miljøene for futsal i Norge på kvinnesiden, med flere klubber som satser godt og er helt i Norgestoppen. Så blir vi best i byen er det store sannsynligheter for at vi er helt i norgestoppen. Det er viktig at alle miljøene drar hverandre opp og frem, og herunder ligger det et arbeid på å utvikle og dele på den kompetansen som finnes.

Ønsket videre er at vi i Ranheim får plass til å inkludere de yngre kullene på jentesiden med en tydelig satsing rundt futsal som et verktøy for videre utvikling av fotballspillere. De som starter med futsal tidlig får med seg mange gester som er svært verdifulle for alle fotballspillere.

I Ranheim har vi i tillegg en av Trondheims «futsal-nestorer» gjennom Stian Reinertsen som går foran og baner vei for resten. Det gir stor inspirasjon og drakraft som gjør at jeg føler meg sikker på at Ranheim vil være en klubb å regne med både på herre- og kvinnesiden i futsal fremover i tid, avslutter Grande.

Legg inn en kommentar