Ranheim Futsal vil inspirere andre

Skriv ut

av Sigbjørn Hoff

Futsal inviterer andre trenere i Ranheim til sine treninger, og har noen forslag til futsal-cuper.

Hva er det futsal tilfører fotballtilbudet på Ranheim?
Vi har spurt Stian Reinertsen, futsalansvarlig i Ranheim.

I måten Ranheim ønsker å spille fotball på, så gir futsal et godt utgangspunkt for å øve og drille mange like situasjoner. Prinsippene er like, men man får øvd i et klima med en del dårlig tid. Futsalformatet gjør at man i spill må observere, vurdere, beslutte og utføre langt raskere enn vanlig – noe jeg ser mange spillere har veldig godt av.

Formatet gir også en direkte og ærlig feedback på gode og dårlige valg, adferd og vaner. Med få med- og motspillere, og kort vei mellom målene, så kjenner spillerne ofte konsekvensene fysisk på kroppen når dårlig jobb som 1.forsvarer fører til mål eller målsjanse imot. Denne type feedback er ikke så hyppig i fotball.  

Basisteknisk får spillerne massiv drill i å ta imot- og spille ballen videre skikkelig. Kroppsstilling, kvalitet i bevegelser med- og uten ball, og de røffe fysiske aksjonene er andre momenter fra futsal som fotballspillerne vil nyte godt av.

I tillegg, med den erfaringsbaserte kunnskapen vi nå har, så ser vi at futsalaktivitet blant fotballspillerne på vinterstid, gjør at vi beholder flere spillere i fotballmiljøet. Miljø- og sceneskiftet etter en lang fotballsesong, hvor eksempelvis noen kalde vinterøkter erstattes med futsaltrening i varm hall, eller treningskamper ute på frosne baner som erstattes av prestisjetunge, lokale futsalturneringer – det gir en mental restart som vi tror mange fotballspillere har godt av. Variasjoner i fotballtilbudet, spesielt på vinterstid, skal man ikke undervurdere – og da spesielt når alternativet er så beslektet.

Futsal inn i sportsplanen er et annet moment som jeg stadig drøfter med vår dyktige utviklingsleder, Frank Robert Saltvik. Der skal futsal bli definert som spillform, med beskrivelser av spillmodeller, rollefokus og øvelser presentert, på lik linje med 3’er, 5’er, 7’er, 9’er og 11’er.

Åpne treninger

Ranheim Futsal ønsker trenere for andre lagsceller velkommen til sine treninger. Der kan en hente inspirasjon til egnede øvelser og få et innblikk i hva futsal er. Følg Ranheim Futsal på Facebook, der vil det bli lagt ut litt videoer også samt annonsert om evt endring i treningstid.

Når og hvor? Ranheimshallen, torsdager kl 21.30-23.00.
https://www.facebook.com/Ranheim-Futsal-101272108434077

Her er vinterens futsalmuligheter i turneringsform
Følgende cuper i nærområdet har klasser for mange årstrinn:

Legg inn en kommentar