Ny Sportslig leder

Skriv ut
Noen har nok registrert det allerede, at klubben har løftet inn ny Sportslig leder.

Ranheim Fotball har de siste 30-40 årene vært svært godt besatt av kompetente personer opp igjennom, og ny Sportslig leder kommer nettopp fra denne blå kompetansetråden i klubbens historie.

Christoffer Hansen (39) har vært aktiv i klubben i over 30 år nå. Han har i disse årene vært spiller, trener, lagleder, sportslig leder, veileder, og sist nå styreleder. I tillegg har han vært og er svært aktiv for NFF Trøndelag med gjennomføring av lederkurs, trenerkurs og veiledning av kvalitetsklubber.

Christoffer jobber fulltid som lærer i ungdomsskolen, er lagleder for både G19 og Menn Rekrutt og nå altså også Sportslig leder for Ranheim IL Fotballavdelinga.

Sportslig leder har ansvaret for

  • Sportslig utvalg
  • Trenerforum
  • FIKS-ansvar
  • Lagspåmelding
  • Trenerkurs

Som leder for Fotballavdelinga i det daglige, er jeg selvfølgelig svært glad for å få Christoffer inn i denne rollen nå. Som klubb har vi staket ut og fulgt en utviklingskurs de siste fire årene med relativt gode resultater, og skal nå inn i en ny strategirunde for Fotballavdelinga sin utvikling. Der vil et sterkt Sportslig utvalg, ledet av en sterk sportslig leder, være helt sentral for å sikre strategi, mål og tiltak med kvalitet. Et neste steg i denne utviklinga er jakten på en like sterk Administrativ leder og etablering av tilhørende utvalg og forum.

Org kart 2020

Velkommen til Christoffer – jeg vet du ser veldig fram til det som skal skje.

Frank Robert Saltvik
Utviklingsleder
Ranheim Fotball

Legg inn en kommentar