Viktig informasjon om Koronasituasjonen

Skriv ut

I dagens Koronasituasjon er det viktig at vi står samlet om det som skjer. For å lykkes med det, trenger vi saklig og lik informasjon som grunnlag for det vi mener og tenker. 

På denne siden kan du holde deg oppdatert på det som skjer internt i Fotballavdelinga, som baserer sine valg på det som skjer i Ranheim Idrettslag, NFF Trøndelag, NFF sentralt og føringer  fra sentralt politisk og faglig hold.

Innholdet er sortert ifht hva som har skjedd i vår Fotballavdeling. 

Fotballavdelinga

 • 15.april bli baneinnholdet justert for våre 3 baner. Enkelt sperrebånd på langs deler banen inn i 4 stk 7er-baner på storbanene. Franskgjerdene ble fordelt på alle banene, slik at fotballtennis kan ligge inn i alles aktivitet.
 • 14.april med oppstart ny Baneplan for tilpasset aktivitet og rutiner knyttet til dette, både før, under og etter trening. 
 •  9.april gir klubben tillatelse til laget fra 10 år og opp til å gjennomføre prøvetreninger i påska, samt at Uorganisert trening tillates på anlegget. 
 • 7.april: Klubbens G14-lag gjennomførte den første tilpassede treninga for Koronasituasjonen. Det endte opp i en informativ video du kan se HER.
 • 31.mars: Oppretter egen side på nettsiden for oppdateringer i Koronasituasjonen.
 • 26.mars: Permitteringer for alle med kontrakt ble varslet 
 • 19.mars: Ny styreleder, Håvard Ranum, konstituert sammen med nytt styre, etter vedtak på Ekstraordinært styremøte i RIL hovedlag.
 • 18.mars: Utviklingsleder gjennomførte samtaler med alle som har kontraktsforhold med klubben, der mulige permitteringer ble diskutert.
 • 14.mars: Styreleder, Christoffer Hansen, forsterker på Facebooksiden vår at banene inntil videre ikke skal brukes.
 • 12.mars: Styreleder, Christoffer Hansen, informerer på vår nettside og på Facebook, om avlysning av all aktivitet ut april, basert på vedtak NFF sentralt.

Ranheim Idrettslag

 • 27.mars: Ny LED-belysning, som ble bestilt før utbruddet, er ferdigmontert på Arena 2, og de beste lyskasterne fra Arena 2 er flyttet til Arena 3. Lys på anlegget fungerer da meget godt igjen.
 • 20.mars: Styreleder, Rune Venås, informerer på nettsiden til RIL – link her
 • 19.mars: Ekstraordinært styremøte, der blant annet permitteringer og årsmøtegodkjennelser var saker.

NFF Trøndelag

 • 30.mars: KLUBBFORUM, med over 100 deltakere rund om i vår store krets – mye og god informasjon i videoen fra dette møtet.
 • 23.mars: Banene STENGES
 • 20.mars: Banene ÅPNES, gitt bruk ihht kretsens smittevernkriterier
 • 14.mars: Banene STENGES
 • 11.mars: Stans i kretsens spillerutviklingsmodell (Klubb BDO og Team BDO)
 • 9.mars: Stans i Fair Play-hilsen

NFF sentralt

 • 23.mars: NFF sentral ber om presisering omkring forbud mot organisert aktivitet fra Helsedirektoratet. (Vi som klubb er opptatt av at selve organiseringa må snues på, og sees som løsning på de utfordringene som ligger der nå).
 • 12.mars – stans i ALL organisert breddefotballaktivitet ut april, vedtatt i forbundsstyret basert på vedtak i FHI

 

Q&A

Hvorfor kan vi ikke bruke fotballbanene nå, dersom vi tar hensyn til avstander og antall spillere?Godt og forståelig spørsmål. NFF sentralt har etterspurt de faglige rådene som skal ligge bak bruk av fotballbaner. Vi forholder oss både faglig og lojalt til eget forbund i saken, derfor avventer vi til de har fått sitt svar, som er lovet i uke 14.
Hva gjør Fotballavdelinga for at det skal bli mer aktivitet?Vi har to tiltak på dette nå.

 

 1. Vi har levert en modell inn til fotballkretsen der vi belyser hvordan vi tenker at aktiviteten kan ORGANISERES, slik at mange spillere kan komme seg til og fra trening, samt trene på en forsvarlig måte.
 2. Vi slipper ut egentreningsforslag på vår nettside og Facebook i disse dager.

 

Hvorfor er det sendt ut HALV Treningsavgift nå?

I Ranheim Fotball starter ny sesong i november, når alle lagene skifter til nytt lagsnavn. Vi tilbyr treninger hele året, i tråd med NIF.

Klubben ser at HEL Treningsavgift vil utfordre mange hjem sin økonomi nå. Det vi vet er at når april måned er ferdig, har vi gjennomført 6 av 12 måneder i sesongen. Dermed er det fakturert ut for denne delen av sesongen.

Styret i klubben kommer i tiden framover  å vurdere hva som skal skje med del 2 av treningsavgifta.

Det hele er forklart mer utdypende i Hoopit der treningsavgifta ligger klar til betaling for de som ikke har betalt den.

Hva skjer med sesongen og hvor kan vi holde oss orientert videre om det?

Vi tilhører en Fotballkrets som drive meget godt, og de vil underveis informere alle klubber om framdrift og tanker i dette. Det er god involvering på hele prosessen.

Se video fra Teams-møte i «Klubbforum» fra mandag 30.mars over her for detaljert info. Over 100 deltakere fra hele kretsen deltok på møtet, som var et rent informasjonsmøte.

Videre i uke 14 avholdes det sonevise «Klubbforum», der muligheten til dialog åpnes opp for. Vi som klubb deltar selvsagt aktivt i disse møtene.

Dersom du har innspill og spørsmål til disse møtene, så send disse til frank.saltvik@ril.no

Legg inn en kommentar