Årlig møte gjennomført

Lagt ut av
Skriv ut

Det årlige møtet i Ranheim IL Fotball ble gjennomført torsdag 5. mars. Det var 22 stemmeberettigede til stede på det årlige møtet som varte litt over to timer. Her følger protokoll, årsberetning og en oppsummering av det viktigste fra møtet.

[Protokoll] [Årsberetning 2019]

  • Fotballavdelingen hadde et positivt årsresultat på kr. 133 000,- i 2019.
  • Budsjett for 2020 ble vedtatt med en inntektsside på kr. 4 025 000,- og en kostnadsramme på kr. 3 890 000,-, som gir et budsjettert overskudd på kr. 135 000,-.
  • Aktivitetsavgifta for 2020 ble vedtatt økt i tråd forslaget fra det sittende styret slik det framgår i årsberetninga og med de begrunnelser som også framgår av årsberetninga.
  • Håvard Ranum ble valgt til ny styreleder for to år. Han tar over for Christoffer Hansen som nå går over i en rolle i sportslig ledelse. Geir Mæland ble gjenvalgt som nestleder for ett år.
  • Øvrige styremedlemmer ble Kornelia Lykke (ny, 2 år), Andreas Dullum (ikke på valg), Bård Solem (ikke på valg), Cecilie Klein Reinertsen (ny, 2 år) og Kristian Nordtømme (ny, 1 år).
  • Unn Tove Wågbø ble takket av (via video) for sin jobb i styret i fotballavdelingen og som en viktig primus motor og bidragsyter gjennom ei årrekke på Ranheim Royals.
  • Nå valgkomité ble Yngve Belsvik (leder, ikke på valg), Kristin Wigum-Karlsen (gjenvalg, 1 år), Steinar Husa (ny, 2 år) og Morten Jullumstrø (ny, 2 år).
  • Vi anbefaler å lese lagsberetningene for å få et innblikk i all den flotte aktiviteten som skjer i de ulike lagcellene våre.

Vedtakene på det årlige møtet i fotballavdelingen vedtas endelig på årsmøtet i hovedlaget i Ranheim Idrettslag mandag 23. mars kl. 18.00 i klubbhuset.

Legg inn en kommentar