Påmelding av lag – sesongen 2020

Lagt ut av
Skriv ut

Viktig informasjon til hovedtrenere og hovedlagledere.

Det er tid for påmelding av lag til sesongen 2020. I dette vedlegget finner dere informasjon om og rutiner i forbindelse med påmelding av lag.

Vedlegget inneholder:

Side 3: Generell informasjon
Side 4: Spørsmål og avklaringer/henvendelser til krets
Side 5: NFF Trøndelags side for seriespill og sesonginfo
Side 6: Slik melder du på lag
Side 7: Antall spillere per påmeldte lag
Side 8-18: Informasjon per årgang om spillformer og seriesystem
Side 19: Antilag

Merk at vi i år kjører en foreløpig påmelding med frist 10. desember 2019. Påmeldinga gjøres via lenken dere finner på side 5 i vedlegget. Dette slik at vi får en grovoversikt hvor mange lag vi kommer til å melde på mtp. budsjettering for 2020 og ikke minst en kvalitetssikring mtp. antall lag og antall spillere i de ulike kullene.

Merk også at det blir gjennomført lagspåmeldingsmøter 7. januar for hovedtrenere og hovedlagledere (og andre i lagcella som skal jobbe i FIKS):

Hensikten med lagspåmeldingsmøtet er koordinering mellom kullene, slik at vi ikke endre opp med at alle medler på «ett lag for mye», men heller tenker muligheter for samarbeid.

Lagspåmeldingsmøte + sesonginfo + FIKS + rutiner v/spillerhenvendelser/overganger:
Tirsdag 7. januar kl. 17.30-19.00: J13-J14-J15-J17-KSR
Tirsdag 7. januar kl. 19.00-20.30: G13-G14-G16-G19

Lagspåmeldingsmøte og sesonginfo:
Tirsdag 7. januar kl. 20.30-21.30: J10-J11-J12-G10-G11-G12

Endelig lagspåmelding gjøres på møtet 7. januar 2020.

Legg inn en kommentar