Generalforsamling i Ranheim IL 16. desember

Lagt ut av
Skriv ut

Innkalling til generalforsamling

Dato: 16.12.2019 Kl.20:00 Sted: Klubbhuset, Ranheim idrettslag

Hovedstyret innkaller til generalforsamling den 16.12,2019 kl. 20:00 for behandling av låneopptak i forbindelse med bygging av ny idrettshall.

Dokumenter i forbindelse med låneopptaket gjøres tilgjengelig på idrettslagets hjemmesider, samt sendes avdelingen pr. e-post senest 1 uke før generalforsamlingen.

Agenda:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkallelsen
  3. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen
  4. Behandle behov for låneopptak aktivitetshall i henhold til investeringsbudsjett

Vel møtt!

For hovedstyret

Arne Kristian Fredriksen

Daglig leder

Legg inn en kommentar