Aktivitetsavgift 2019

Lagt ut av
Skriv ut

I år betales aktivitetsavgiften gjennom SuperInvite. Dette i påvente av et nytt felles administrasjonssystem for hele idrettslaget som skal være på plass til sesongen 2020. Her melder du på ditt barn/dine barn/din ungdom/dine ungdommer/deg selv for å kunne trene og spille kamper for klubben. Du betaler med debet-/kredittkort ved påmelding.

Betal aktivitetsavgifta for 2019 her!
Frist for betaling av aktivitetsavgifta er mandag 13. mai.

Grunnlaget for all aktivitet og sportslig utvikling i klubben ligger i aktivitetsavgiften. Det er med den vi klarer å vedlikehold og holde banen i drift sommer og vinter, kjøpe utstyr (baller, kjegler, vester, drakter, medisinutstyr osv.) til lagene, ha administrasjon og sportslig ledelse, drifte klubbhus, for å nevne noe. Kort sagt trenger vi aktivitetsavgifta for å holde klubben i gang. Med 1000 spillere, 200 trenere og 100 lagledere krever det en del av oss som klubb.

Det er ditt ansvar som foresatt å betale for din spiller/dine spillere. Dersom det av ulike årsaker er problemer med å betale medlemsavgift og/eller aktivitetsavgift kan man søke ulike støtteordninger både eksternt (NAV/Trondheim kommune) og internt (Ranheim IL). Ta kontakt med administrasjonen i hovedlaget for å få hjelp til dette. Se http://www.ril.no. Hovedlagleder og hovedtrener vil også være behjelpelig med å etablere kontakt med klubb dersom det skulle være ønskelig og mest hensiktsmessig.

Medlemsavgift er en pliktig avgift som betales til hovedlaget. Sjekk derfor at du/dere har mottatt og betalt faktura fra Ranheim IL på dette (er sendt ut via Spoortz.no). Dersom du/dere ikke har mottatt denne, vennligst ta kontakt med Elise Kvernø på e-post bjorg.elise.kverno@ril.no.

Dersom medlemsavgift og aktivitetsavgift ikke er betalt innen fristen vil ikke spilleren være forsikret.

Dersom medlemsavgift og aktivitetsavgift ikke er betalt innen fristen og vi ikke har hørt fra deg, kan klubben ilegge trenings- og kampnekt. For ungdomsfotball og voksenfotball vil trenere ikke kunne finne spilleren i systemet for kamprapport, og spilleren vil således ikke kunne spille kamp.

Frist for betaling av aktivitetsavgifta er mandag 13. mai.

Viktig om søskenmoderasjon: Eldste søsken betaler full pris, mens resterende søsken betaler kun 50% aktivitetsavgift, dog som minimum 1350 kr. Det er viktig at du fra barn/ungdom nr. 2, 3 osv. velger alternativet med søskenmoderasjon.

Legg inn en kommentar