Årlig møte onsdag 6. mars 2019

Lagt ut av

Skriv ut
Årlig møte i fotballavdelingen er onsdag 6. mars kl. 18.00 i Klubbhuset. Det blir behandling av vanlige årlig møtesaker som årsberetning fra styret og sportslig avdeling, regnskap og budsjett, innkomne saker og valg av nye styrerepresentanter.

Saker som ønskes behandlet sendes til christoffer.hansen@ril.no innen onsdag 27. februar.

Alle medlemmer er velkomne, men hver lagsenhet skal stille med minimum én person fra lagsapparatet. Påmelding fra lagene gjøres til avdelingsleder Christoffer Hansen. Andre medlemmer trenger ikke å melde seg på.

Vel møtt!

 

Legg inn en kommentar