App & Adminverktøy for alle

Skriv ut

I skrivende stund er hele Idrettslaget inne i en prosess der vi skal finne vår neste plattform for god klubbstyring, god kommunikasjon i lagene i hverdagen, sikker økonomisk kontroll og oversikt på alt og alle i et stort idrettslag og en stor fotballavdeling.

Vi har vært tett på utviklinga av Appen og Admin-verktøyet HOOPIT de to siste årene. De fleste av våre lag har tatt i bruk SPOND som lagsverktøyet i hverdagen, og det fungerer godt på nettopp lagsnivået.

Når klubben nå i 2019 skal lande ETT verktøy, skal det kunne tilfredsstille to sentrale forhold:

1) BRUKEROPPLEVELSEN ute i lagene i hverdagen skal være enkel, tydelig og funksjonell

2) KLUBBEN SOM SJEF må ha full oversikt på medlemmer, økonomi, kommunikasjon og adminverktøy i løsningen

I dag er det ingen løsninger som tilfredsstiller disse to behovene godt nok, og det skal vi jakte en avklaring på i 2019, til glede for alle i vår store fotballavdeling og i hele idrettslaget.

Enn så lenge jobber vi med HOOPIT og bruker samtidig SPOND.

Legg inn en kommentar