Keeper og Dommer løftes

Skriv ut

Alle vet om dem,
mange har vurdert de to rollene også,
noen ønsker sterkt å gjøre noen med det,
men vi skal virkeliggjøre det,
vi skal sette både Keeperrollen og Dommerrollen i tydelig utvikling.

Våre treneres lidenskaplige ønsker om en best mulig tilrettelegging for våre spillere og lag, skal få faglig drakraft fra kommende klubbansvarlige Keeperutvikling og Dommerutvikling.

Keeperrollen skal bli tydelig prioritert inn i Sportsplanen og  treningsplanlegginga, tilbud om extra keepertrening i hverdagen, keeperskole og demoøkter for keepertrening. 

Dommerrollen skal bli en aktiv rolle flere lag benytter seg av, som del av spillerutviklinga, dommerforum, tydelig oppfølging av dommere i hverdagen og med økt rekruttering til Rekruttdommer- og Kretsdommernivået.

Vi lander avtaler på keeperansvarlig og dommeransvarlige i første uke på nyåret – vi gleder oss til dette merkes inn i lagene våre.

Legg inn en kommentar