6-åringene inn i klubben

Skriv ut
Da er ventetiden over, og første trening for 6-åringen ligger klar søndag 16.september på vår 7er-bane kl.16.45-18.00. Med oppmøte 10 min. før banetiden, møter ivrige unger et forberedt Trenerteam for oppstarten som har til oppgave å lose alle gjennom en økt med gode opplevelser.

Trenerteam for oppstarten består av:

  • Morten Jullumstrø
  • Stian Kambuås
  • Arngrim Fagerhaug
  • Ingrid Wulvik
  • Solvår Hernes
  • Hanne Waaberg
  • Are Mikalsen

Særdeles viktig i høst er det å sørge for at rammevilkårene for alle små og store håpefulle blir best mulig, der rekruttering, trenerpraksis, administrasjon og planlegging er sentralt.

REKRUTTERING
Infoskriv om oppstart er distribuert til barneskolene – du finner skrivet her: Oppstartsskriv høsten 2018.

Vi har stor tro på at flest mulig trenere rundt våre spillere er et must, et gode og et pre. I en travel hverdag er det alltid greit å ha flere å spille på. Med mange ulike personer inn, sikrer vi mangfoldet og en bredest mulig kompetanse rundt ungene våre.

I et utviklingsperspektiv vil vi kunne jobbe fram et trenerteam på begge gruppene (jenter og gutter) som oppnår god samhandling til det beste for god utvikling av våre spillere. Dette igjen gir ungene øyeblikkene og fotballgleden gjennom mestring, lengst mulig.

TRENERUTVIKLING
I vår klubb har vi en tydelig definert Sportsplan. Med planen følger det også trenerveiledere som jobber med alle våre lag for å implementere planen ut på feltet for spillerne.

Våre Trenerveiledere som du ser under her er hhv:
Vebjørn Urdal – vebjorn@ranheimfotball.no
Martin Sørensen – martin@ranheimfotball.no

Sportsplanen finner du under fanen Utviklingsplaner på nettsiden vår www.ranheimfotball.com

TRENERKURS
Alle nye trenere i klubben skal minimum gjennomføre Grasrottrenerkurs del 1 i høst, slik at trenerteamene fungerer godt allerede i fra starten av. Kursene holdes på vårt eget anlegg og i klubbhuset. Klubben dekker kursavgiftene og påmelding til kurset skjer her, med frist 23.september:
https://fotball.formstack.com/forms/pameldinggrasrottrener2018_19

PÅMELDING AV SPILLERHoopit Appen
Last ned appen HOOPIT
Logg på med linken under her for gutte- eller jentespiller:

GUTTER: https://admin.v2.hoopit.io/manage-membership/162
JENTER: https://admin.v2.hoopit.io/manage-membership/161

AKTIVITETSTIDER

37 Søndag 16.sep Trening 16.45 – 18.00,
oppmøte 10 min før banetid på Arena 3
38 Søndag 23.sep Trening 17.30 – 18.45, oppmøte 10 min før banetid på Arena 3. Denne dagen står 3er-vantene klare til bruk.
39 Søndag 30.aug Trening 16.45 – 18.00,
oppmøte 10 min før banetid på Arena 3
40 Søndag 7.okt Trening 16.15 – 17.30,
oppmøte 10 min før banetid på Arena 3
41 Søndag 14.okt Trening 16.15 – 17.30,
oppmøte 10 min før banetid på Arena 3
42 Tirsdag 16.okt
Torsdag 18.okt
Søndag 21.okt
Grasrottrenerkurs, delkurs 1 17.30-21.00
Grasrottrenerkurs, delkurs 1 17.30-21.00
Trening 16.15 – 17.30,
oppmøte 10 min før banetid på Arena 3
43 Tirsdag 23.okt
Torsdag 25.okt
Søndag 28.okt
Grasrottrenerkurs, delkurs 1 17.30-21.00 
Grasrottrenerkurs, delkurs 1 17.30-21.00
Trening
16.45 – 18.00,
oppmøte 10 min før banetid på Arena 3
44 Søndag 4.nov Trening 16.15 – 17.30,
oppmøte 10 min før banetid på Arena 3
45 Søndag 11.nov Trening 16.15 – 17.30,
oppmøte 10 min før banetid på Arena 3
46 Tirsdag 12.nov SESONGPLANLEGGING 2019
Lagenes trener og laglederteam planlegger sesongen 2019 sammen med relevante personer i klubben.

TRENINGSINNHOLD I HØSTTrening 6-åringene

Treningsinnholdet i WORD-format Oppstartstreninger.

ADMINISTRASJON
Hvert kull i vår klubb har både jentelag og guttelag. Når vi snakker om lag så betegnes disse med eksempelvis G6 og J6 for hhv Gutter 6 år og Jenter 6 år. I hvert lag skal det være godtfungerende trenerteam og laglederteam.

Vår klubb jobber for å forenkle og effektivisere hverdagen rundt våre aktiviteter. Vi ønsker med det en sterk og aktiv deltagelse fra og for voksne. Vi opplever at de løft klubben har gjort på slik tilretteleggelse har gitt gode opplevelser med eksempelvis å være trener gjennom tilrettelegging for vår sportsplan.

Slik skal opplevelsen også bli for laglederfunksjonene, og vi har startet dette arbeidet som 2012-kullet nå kommer inn i og skal ta del i å utvikle sammen.

LAGLEDERROLLER
Hovedlagleder    –    Utstyr    –    Økonomi    –    Dugnad    –    Barnefotballdag    –    RILCUP    –    Sosialt    –    Cuper

I forkant av og på oppstartsmøte 12.september har allerede mange trenere meldt sin interesse for å delta aktivt på treningen fra første stund. PowerPoint brukt på møtet finner du her: Oppstartsmøte sep 2018. Nå i oppstarten er det definert en mindre gruppe trenere som sørger for at vi kommer godt i gang. Å komme godt i gang betyr snarest mulig å sørge for rekruttering til et mye større trenerteam for begge kjønn.

ØKONOMI
Hvert lag er satt opp med egen lagskonto og VIPPS-nummer. To lagledere knyttes etter hvert til kontoene og administrerer disse. Klubbens administrasjon har samtidig tilgang på disse kontoene.

Jenter:
Konto: 4212 41 21862
VIPPS: 53 56 59

Gutter:
Konto: 4212 41 21854
VIPPS: 53 56 57

Fotballeventyret er i gang for store og små
– velkommen til Ranheim fotball!

 

Legg inn en kommentar