Ny daglig leder i Ranheim IL

Lagt ut av

Skriv ut
Arne Kristian Fredriksen, Stjørdal (53) er tilsatt i nyopprettet stilling som daglig leder i Ranheim IL. Idrettslaget samler nå alle særidrettsavdelingene i felles administrasjon og felles drift av baner/anlegg. Dette er i tråd med årsmøtets vedtak om utvikling av organisasjonen.

Arne Kristian har lang erfaring i idrettsadministrasjon fra Trondheim Kommune og privat rådgivning og er også leder av Idrettsrådet i Malvik Kommune og vil være operativ i Klubbhuset fom 1.september.

Nyansettelsen gir ingen endring i ledelse av særidrettene, men de skal fremover ha hovedfokus på utvikling og gjennomføring av sportslig aktivitet.
Allianseidrettslaget Ranheim IL Fotball Topp fortsetter med egen ledelse som tidligere.

Ranheim 14.8.2018
Rune Venås, styreleder

Legg inn en kommentar