Tom Eskil og Ørjan innstilt til UEFA B-lisens

Skriv ut
Tom Eskil Grande (Hovedtrener Kvinne senior) og Ørjan Heireth (Hovedtrener G14), er etter gjennomført forkurs, innstilt av Trøndelag Fotballkrets til UEFA B-lisens trenerkurs.

TEG og ØH 2

Trenere i vår klubb som kommer inn på dette Trenernivået, får kurset i sin helhet dekket av klubben. Kurskostnaden er stor og forplikter treneren til tydelig bidrag tilbake til klubben. Spesifikt skal Tom Eskil og Ørjan gi sitt beste bidrag til videreutvikling av Sportsplanen.

Tom Eskil Grande
skal i tiden framover ha et særskilt fokus på overgangsfasen fra forsvar til angrep i 11’er-spillet. I dette ligger det å identifisere ferdigheter, øvelser, videoklipp, erfaringer på metode og hvordan spillerutviklinga skal optimaliseres i denne fasen av spillet. For å styre totalbelastning i hverdagen toner han noe ned sin delte hovedtrenerfunksjon, og Joakim Wanderås (delt hovedtrener) tar i større grad ansvar på Kvinne senior.

Ørjan Heireth
skal rette fokuset på spiss- og vingrollene i 11er-spillet i vår sportsplan. Med utgangspunkt i forberedelser for neste års G16-lag, med hovedtrener Stian Reinertsen, skal Ørjan konkretisere rollefokusene i disse rollene. Dette vil bli et langsiktig og tidskrevende arbeid, der forankring inn mot aldersnivåene over og under G16 blir sentralt å lykkes med. Klubben løfter med dette Ørjan inn i denne rollen og ut av hovedtrenerrollen på G14.

Sportsplanutviklinga
Trenerkompetansen i vår klubb er mangfoldig og god, og vi skal utvikle spillere, lag og sportsplanen sammen gjennom konkrete bidrag, slik som Tom Eskil og Ørjan her nå skal i gang med. I tillegg jobber våre to trenerveiledere, Martin Sørensen og Vebjørn Urdal, daglig med sportsplanen i sin trenerveiledning. Versjon 1.0 er i år utdypet og blir ytterligere kvalitetssikret ut sesongen. Parallelt jobbes det som formidlet på kick-off for sportsplanen med versjon 2, som skal være ferdigstilt i 2019.

 

Legg inn en kommentar