Barnefotballseminaret

Skriv ut
Til en svært lydhør og våken forsamling under NFF Trøndelags Barnefotballseminar, presenterte vi som klubb noen av våre tanker omkring vårt verdigrunnlags betydning i våre valg, hvordan vi holder fokuset på drift og hva vi har lagt an til i utvikling av  trenere og spillere gjennom Sportsplanen.

Forsamlingen fikk høre at vi har en sterk TRO på vår visjon om å «Realisere drømmer!» for alle våre medlemmer, om de er spillere, trenere, dommere, lagledere eller andre, samtidig som vi har en sterk DISIPLIN til en brutal ærlighet på våre svakheter, for at disse skal endres til det bedre.

Videre fikk de frammøtte høre noen konkrete historier om hvordan vi jakter på våre kjerneverdier FELLESSKAP – GLEDE – UTVIKLING i hverdagen, og hvordan dette har gitt gode resultater for både enkeltmennesker og klubben.

Linker i forbindelse med vårt bidrag på seminaret:
Årsberetning m/ Handlingsplan
Sportsplanen
Barnefotballseminaret 2018

 

 

Legg inn en kommentar