Informasjon om sesongstarten 2018

Lagt ut av

Skriv ut
Sesongstart står for døren for flere av våre ungdomslag. NM og OBOS-cup er alt i gang for enkelte lagceller, mens resten starter denne uka. I den forbindelse ønsker vi som klubb å presisere en del viktige ting som lagledere og trenere må tenke på.

1. FIKS og spilleberettigelse
Klubben har nå ryddet i FIKS og det er nå kun spillere som er meldt inn via hovedlagleder/hovedtrener som står som spilleberettiget i systemet. Dersom en spiller ikke finnes under «Klubbens spillere» er spilleren ikke spilleberettiget. Laget må da ta kontakt med FIKS-ansvarlig.

2. Kamprapporter i FIKS
Kamprapporter fra 13 år og oppover skal fylles ut elektronisk i FIKS. Frist for å legge inn tropp er to timer før kampstart. Dersom dette ikke gjøres vil klubben få et gebyr. Vi ber derfor lagene imøtekomme fristen. Husk at punktet «uregistrert spiller» IKKE skal benyttes i kamprapporten. Minner også om at alle trenere/ledere som skal være på benken må stå oppført i kamprapporten. Dersom vi er hjemmelag skriver vi ut rapporten (etter at sperrefristen to timer før er gått ut) og tar med til kampen.

3. Breddereglementet
Vi ber trenere og lagledere sette seg inn i NFFs gjeldende breddereglement. Vi minner spesielt om flytting av maks fem spillere mellom lag i samme spillform. For eksempel hvis G16 har ett lag i hver av 0., 1. og 2. divisjon, så kan det fra siste 0.div-tropp flyttes maks 5 spillere til sammen ned til de to andre lagene. Flytting av for mange spillere vil medføre til dels svært høye bøter for klubben. Som eksempel kan det nevnes at dersom man i ungdomsfotball flytter to spillere for mye i tre kamper så blir bota på kr.3000 x 2 spillere x 3 kamper = kr. 18000. Mellom ulike spillformer er det ingen begrensing på flytting av spillere.

Dersom dere har spørsmål knyttet til dette minner vi om at det gjennomføres «åpent klubbhus» og grunnopplæring i FIKS i klubbhuset mandag 12. mars .

«Åpent klubbhus» kl. 20.00-20.30
Lurer du på noe om…
-kamprapporter i FIKS
-vedlikehold av spillertropper i FIKS
-breddereglementet (flytting av spillere, spilleberettigelse etc.)
-sanksjoner (gule/røde kort)
…er det bare å stikke innom i tidsrommet.

Grunnopplæring i FIKS kl. 20.30-21.30
-Hva er FIKS?
-MinIdrett og FIKS
-Opprette og vedlikeholde spillertropper
-Kamprapporter – rutiner og prosedyrer

Det kan være greit å ha med PC.

Ved spørsmål ta kontakt med Christoffer Hansen.

Legg inn en kommentar