Startskuddet for Sportsplanen

Skriv ut
Sitrende forventninger og stinn brakke når 72 trenere overvar startskuddet for og presentasjonen av Sportsplanen versjon 1.0, presentert av Trenerveilederne Martin Sørensen og Vebjørn Urdal på klubbhuset onsdag kveld.

Arbeidet med Sportsplanen har pågått over lang tid, der siste fase har handlet mye om hvordan dette skal implementeres i klubben. Helt sentralt i dette har avklaring omkring ansettelse av Trenerveiledere for klubben stått. Klubbens utviklingsrettede styre vedtok i slutten av 2017 å ansette trenerveilederne fra 1/1-18, og dermed kunne vi sette planen i spill.

Innspill på Sportsplanen og veiledningsbehov rettes til:
Martin Sørensen – martin@ranheimfotball.no
Vebjørn Urdal – vebjorn@ranheimfotball.no

Hovedtrenerne på alle lag sender inn følgende status på sitt lag til en av de to trenerveilederne innen søndag 21.januar.

  • Trenersituasjonen
  • Antall spillere
  • Styrker i deres trenerteam
  • Utfordringer dere opplever

Klubben som sjef – Spillestil – SRI-modell – Tilrettelagt veiledningstid for alle lag og trenerteam – Rollefokus – Lagstemaer – Øvelser – En dynamisk Sportsplan med videreutviklingsfokus forankret hos våre to hundre trenere. Mange fokus, langsiktige metoder og tankesett ble presentert.

MEN aller viktigst, planen skal forenkle hverdagen, gi alle trenerne en tydelig og motiverende rolle i sitt trenerteam, øke vår kunnskap og praksis slik at dette ender opp som et likeverdig, tydelig og godt tilpasset tilbud for alle våre spillere.

I Ranheim tenker vi 100% spillerutvikling, der vi er så heldige at vi får lov til å bidra til og realisere de ulike drømmene våre spillere og øvrige medlemmer har!

Presentasjonen fra møtet finner du her – OPPSTARTSMØTE TRENERVEILEDNING
Sportsplanen finner du her fra fredag – SPORTSPLANEN (Klikk på menyen, «utviklingsplaner», «Sportsplan 1.0»)

Sp V1-4

Versjon 2.0 er klubben i gang med, og denne versjonen skal samkjøres med evalueringer klubbens trenere bidrar med gjennom året, for å sikre at vår totale kompetanse blir med i planen, at eierforholdet øker og vi kan oppleve en reell og aktiv praksis i og med sportsplanen i vår hverdag. 

Sp tråder

 

 

 

 

Legg inn en kommentar