Sportsplanen fra 1.januar 2018

Skriv ut
Romjulsgave S står selvsagt for vår nye Sportsplan.

Klubben har jobbet med denne Sportsplanen i over ett år, og nå er versjon 1.0 klar til å implementeres i vår klubb. Ja, det er implementeringa av slike planer som må sikres dersom planene skal bli levedyktige. Dette har vi nå en klar strategi for.

Hva er spesielt med vår Sportsplan?

 • Sportsplanen har kjernen i en spillestil, utvalgte spillesystemer og en progresjon i hva som skal læres i dette.
 • Sportsplanen kommer til å være under konstant forbedring. I det ferdigstillelse av en versjon skjer, er allerede forbedringene mot neste versjon startet. Dette skjer fordi planen er tilført ressurser som ukentlig evaluerer og justerer planen.
 • Planen skal fra versjon 4.0 være «den dyktigste» treneren klubben har, fordi alle som mener de kan forbedre planen vil kunne bidra med nettopp det fra versjon 4.0.

Sportsplanen har en planlagt utvikling opp til versjon 4.0, der lagene og trenerne også fram mot dette skal delta vesentlige til forbedringene gjennom erfaringer de gjør seg i gjennomføring av planen.

Følgende elementer løftes ut i versjon 1.0:

 • Visjon, verdier, filosofi, spillestil og spillsystemer
 • Skoleringsplan – Progresjon i Lagstemaer vår og høst i alle årganger – m/øvelser
 • Skoleringsplan – Progresjon i Rollefokus i alle spillformer – m/øvelser
 • Skoleringsplan – Progresjon i 1A/ 2A og 1F/ 2F/ 3F – m/øvelser

Utvalg av redskaper i planen:

 • Årshjulet i Sportsplanen starter i november, planen evalueres fortløpende gjennom året og vi ender opp i en oppsummerende evaluering hver høst.
 • Spillsystemene vi primært skal følge, der avvik fra disse skal forankres faglig.
 • Progresjon for spilleren fra den Strukturelle dimensjon (S), gjennom den Relasjonelle dimensjon (R) og til den Individuelle dimensjonen (I) i fellestreningene.
 • Klubbens tilpassede øvelser i Sportsplanen er enkle øvelser med gode progresjonsmuligheter og der øvelsene kan brukes i flere temaer.

Sportsplanen blir lansert i de første ukene på nyåret, og lagene stiller da i første omgang med personer nok til å forankre planens tankesett inn i eget lag.

Videre forklaringer på funksjonnivåer, konkreter og betydninger for sesongen 2018 overlater vi til lanseringsmøtet.

Interplay

 

 

SRI
Årshjul

Legg inn en kommentar