Trøkk i kvinnefotballen på Ranheim

Skriv ut
Sesongen 2017 har vært en stor suksess med tanke på at klubben ville etablere et kvinne seniorlag igjen, etter 6 år uten. Og for en revitalisering det er blitt. Med 2 seniorlag i 4.divisjon, har klubben kunnet tilby en god kamparena for spillere helt ned i 15-årsalderen og opp til alle spillere som holder senioralder.

Bak etableringa av våre kvinnelag står det mange bidrag. I særdeleshet for et helhetlig og kvalitetssikret opplegg finner vi hovedtrener Tom Eskil Grande. Hans bidrag med å samkjøre seniorteamet, samarbeide med alle lag under senior og holde en tett dialog med daglig leder/ klubbutvikler har gitt et etterlengtet løft for kvinnefotballen.

Hva har du og de rundt deg gjort Tom Eskil, for å lykkes med denne etableringa?

– Ja, vi har lykkes med etableringa, men vi er ikke helt i mål enda for å si at vi har lykkes 100%. For at vi skal kunne si det, bør statusen på kvinnelaget på Ranheim være minst like god om tre til fem år som i dag. Med det mener jeg at man fortsatt har to kvinnelag, og minst like sterkt støtteapparat rundt laget som i inneværende sesong (fysio, oppmenn, nok trenere etc.) 

– Når det skal sies, synes jeg det kortsikige målet er oppnådd med å kunne fullføre sesongen med to kvinnelag uten at man overforbruker spillere. Det er også viktig at man oppnår en god flyt mellom kvinnelaget og de kullene som står nærmest. Vi må fortsette å følge prinsippet «er du god nok er du gammel nok», og det gode arbeidet med mange involverte på kullene for at kvinnelaget skal bestå og være et godt fremtidig tilbud. For at etablering og fremtiden skal se lys ut for kvinnelagene, må alle involverte på jentesiden i RIL se på det som et fellesprosjekt som alle er en del av.

Hvordan vil du beskrive kulturen i spillergruppa du nå råder over i høst?

– Vi har en spillergruppe med gode holdninger, og et ønske om å utvikle seg. Vi har fra dag én ønsket å innarbeide og ha det morro/ sosialt og være seriøs på trening. Jeg tror spillerne tar med seg mye positivt fra denne første sesongen. Det har vært ønskelig med en sterk deltagelse fra spillerne i beslutninger rundt hva vi skal være og hvilke ambisjoner vi skal ha sosialt og sportslig. Flere ganger ser jeg at spillerne korrigerer hverandre eller oss trenerne på en konstruktiv måte dersom det er ufokusert på trening eller kamp, og det synes jeg er et godt eksempel på hvilken kultur vi ønsker å ha. 

– Samtidig har vi ikke lagt noe press på at man må stille på trening. I gruppa er det forskjellige ønsker rundt dette og det har vært en viktig prioritet at det er plass til alle. Noen kommer på alle treninger, mens andre trener en gang pr uke.

 

Hva mener du blir viktig inn mot neste års sesong for å videreutvikle det som nå er skapt?

– Det aller viktigste er å skape kontinuitet i spillergruppa, og ha et sterkt tilbud som frister både de som er med av mer sosiale årsaker og de som vil satse. Det er ekstremt viktig at man klarer å beholde to lag også i fortsettelsen. I tillegg er fortsatt gode treningsfasiliteter, attraktive treningstider, treningsleir og status i egen klubb også viktig. I tillegg kunne jeg tenkt meg at de mest ivrige fikk tilbud om egne spillerutviklingsøkter for jenter/kvinner. 

– Det å ha mange nok til å differensiere ofte er også noe som er viktig for mestring og kontinuitet på spillersiden. Vi har kanskje hatt noen frafall dette året fordi vi ikke har kunnet tilby dette ofte nok.   

– Fra og med i høst får vi med Ann-Iren Mørkved som spillende trener så ofte som hun får tid, og med den erfaringen hun har fra toppfotballen, samt det faktum at hun er en topp utdannet trener, vil potensielt gi hele gruppa et ytterligere løft. Vi har også en dyktig fysio som er med neste år og gir oss et tilbud få andre klubber på vårt nivå kan matche.

– Vil også påpeke at mange års god innsats fra tidligere og nåværende trenere for de jentene som nå danner Kvinnelaget på Ranheim er årsaken til at man kan stille to lag i årets seriespill. Det er lett og si «ingen nevnt , ingen glemt» men både Christer Basma, Robert Kjeldsberg og Erling Meyer har jobbet godt i mange år med de fleste i dagens tropp for RIL kvinner.

 

DSC03664

Resultatstatus på de to seniorlagene finner du her for Ranheim 2 og Ranheim.

 

 

 

Legg inn en kommentar