Vedlikeholdsavtale i Ranheimsfjæra

Skriv ut
I utviklingen av vår klubb, må grunnleggende drift av anlegget utvikles og sikres med kvalitet. Et av flere tiltak for å få til dette er en nylig inngått avtale om vedlikehold i nye Ranheimsfjæra sameiet med alt uteareal og parkeringskjeller.

Gjennom dette vedlikeholdsarbeidet utvikles gode rutiner for vår drift av anlegg, utnyttelse og vedlikehold av vårt innkjøpte anleggsutstyr, utvikling av samarbeid med NAV og Euroskolen om praksisplasser, samt at klubben sikres inntekter gjennom dette.

Fotballavdelinga har pr. juni 2017 en vaktmester i 50%-stilling, og dette kan ved nyttår muligens økes til 100-150 % på grunn av avtalen med Ranheimsfjæra.

 

 

Legg inn en kommentar