Nye måloppnåelser i Handlingsplan

Skriv ut
Årsmøtet 2017 vedtok Handlingsplan 2017-2019, og arbeidet med måloppnåelser i planen er godt i gang. Her finner du Rapporten fram til April måned.

Slik leser du planen:

  1. Månedene hvert av målene skal jobbes med og innfris ser du i øverste rad.
  2. Blå/grå farger er bare til for å skille fagfeltene du finner nedover. Forklaring på forkortelsene på disse ser du under her.
  3. Kolonnen helt til høyre viser GRØNN, ORANGE eller RØD farge. Grønn betyr ferdigstilt/måloppnåelse, gul at dette målet jobbes det med innenfor tiltenkt periode, og rød er forsinkelse i måloppnåelsen.
  4. Rapporten viser de 87 målsettingene som gjelder for 2017, mens Handlingsplanen har for hele perioden 2017-2019 totalt sett 165 målsettinger.

Forklaring på forkortelsene i rapportens første kolonne:
KK – Kvalitetsklubb
SPU – Spillerutvikling
JF – Jentefotball
SP – Sportsplan
KHB – Klubbhåndbok
AP – Aktivitetsplan
TRU – Trenerutvikling
DOU – Dommerutvikling
BFS – Barnefotballserien
RC – RIL-cupene
CP – Cupprogresjon
UTS – Utstyrsutvikling
BA – Bane- og anleggsutvikling
SH – Sikkerhet og helse
DUG – Dugnadsutvikling
MET – Mediateam
AF – Analyse og forskning
REK – Rekruttering

Legg inn en kommentar