Oppstartsmøte for 2010-kullet gjennomført

Skriv ut
Fullt klubbhus da oppstartsmøtet for spillere født 2010 ble gjennomført tirsdag 4.april. Klubbens styre stilte med styremedlem Kristin Wigum-Karlsen og Astrid Jakobsen, som sammen med undertegnede gjennomgikk klubbens ståsted, verdier, støttefunksjoner og behovene i trener- og laglederteamene for et hvert lag i klubben.

Melde seg inn i fotball
under fanen «Lagleder» – deretter «Melde seg inn i fotball»

Treningsoppstart etter påske, start 18. og 19.april
GUTTENE – tirsdag 18.00-19.00 (Arena 3 – 7er-banen)
JENTENE – onsdag 18.00-19.00 (Arena 3 – 7er-banen)

Trenerteam Trener Medtrener
JENTER
13 påmeldte
Magnus Hugdahl Torunn Larsen, Liz Helena Froes Coelho,
Knut Sagen, Vanja Hallberget
GUTTER
37 påmeldte
Jong Luu Øyvind Bjerke, Kurt-Ole Eide, Kari Børset Skjerve, Lars Erling Flo Malvik, Torstein Johannessen, Jostein Danielsen, Øivind Olsson, Werner Gjerde, Maria Rodahl Johansen, Rune Thorbjørnsen, Siw-Iren Gunnesmo, Daniel Tårnesvik

Trener:
Tar midlertidig ansvar for å samle og fordele spillere og trenere på treningene. Utover i sesongen vil trenerteamet og laglederteam sette seg, og roller blir fordelt.

Medtrener:
Tar ansvar ved å møte på alle treninger som er mulig, slik at alle spillerne får minimum 1 voksen pr. 6.spiller. Delta aktivt og oppsøkende for å fordele spillere, utstyr og få i gang aktiviteten raskt.

Trenerfokus de første øktene:
1. Kom raskt igang med aktiviteten – ingen barn kommer for å høre oss voksen snakke.
2. Se alle spillerne, lær navnene på spillerne og bruk det ofte.
3. Ha korte aktivitetssekvenser på 20 sek – 4 minutter, og svært korte pauser 10 sek-1 minutt

Treningsinnhold fra uke 15

Ressursbruk på økta:
– Minimum 1 trener pr. 6. spiller (kan da ta ansvaret for 3-mot-3-spill)
– Samle 2 trenere og 12 spillere i hver gruppe (se øvelse 1 og 2 under)
– Hoveddelen spillere dere 3-mot-3, med voksne i mål eller som joker (ekstra spiller for begge lag)

Utstyrsbehov i økta:
– en ball til hver spiller (blir delt ut på økta, og ballene er merket J7 år og G7 år)
– to mål på 6-12 spillere
– 12-24 hatter (avhengig av 1 eller 2 baner)

7 år

7 år-2

Politiattest
Alle voksne som skal ha kontakt med våre spillere, skal ha godkjent politiattest. Denne får du satt i gang ved å henvende deg til astrid.jakobsen@ril.no

 

Legg inn en kommentar