1 år som klubbutvikler

Til daglig regner jeg med at du som leder, trener, spiller, dommer, foresatt eller nysgjerrig person ikke har ditt største fokus på hvordan klubben utvikler så lenge det ikke angår deg veldig direkte i din aktivitet.

Det er forståelig, men samtidig ikke slik det kommer til å bli – ikke for deg heller. Du kommer til å merke utvikling, og du kommer til å ha meninger om den, og ja du kommer til å engasjere deg fordi utvikling vil peke ut nye retning for hvordan vi er og skal være. Klubbens utvikling vil påvirke deg gradvis bare mer og mer.

 

Handlingsplanen – er den så viktig da?
Når klubben har satt seg mål det jobbes med å nå, er det til det beste for oss alle som deltar i fotballen. Vi ønsker å treffe med tilbudet for alle våre.

Sameieavtalens betydning for spilleren.
Stabil drift av anlegget er blant annet avhengig av at vi har jevnlig drift og bruk av vårt utstyr, at de vedlikeholdes, at vi kjenner det og kan bruke det effektivt.

Fundamentet er fundamentalt!
Tro meg, det er lett å ønske seg mer av det som er rett foran oss. Mer god aktivitet, mer keepertrening eller